MVO in onze dagelijkse bedrijfsvoering

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in onze dagelijkse bedrijfsvoering. En dus in onze medewerkers! Hiervoor maken we gebruik van onder andere de Milieubarometer en MVO monitor om stakeholders en doelen te monitoren. Het doel hiervan is om de voortgang te meten; samen met onze medewerkers elke dag weer een stukje duurzamer!

We bestaan 75 jaar!

Vandaag bestaan wij 75 jaar! ?

Het afgelopen jaar hebben we dit op verschillende momenten al een klein beetje gevierd met onze medewerkers.

Deze 75 jaar hadden we niet kunnen doen zonder onze harde werkers en opdrachtgevers!

MVO-certificaat daar gaan we voor

Voor ons is het MVO-certificaat een bewuste keuze en iets waar we trots op zijn. Wij zijn steeds meer op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zaken gaan doen. Niet alleen technisch, maar ook zeker de relatie met opdrachtgevers en medewerkers. Ook dit jaar hebben we weer een audit gehad voor MVO hercertificering niveau 3 volgens de nieuwe norm MVO prestatieladder versie 3.0. Daar gaan we in ieder geval voor. Binnenkort meer! 

Gebroeders van der Plas heeft haar bedrijfspand verduurzaamd!

Tijdens de voorbereiding kwamen we tot de conclusie dat als we van het gas af willen en energie willen besparen, er het nodige moest gebeuren. Toen de plannen klaar waren zijn we meteen gestart. Dat betekende vooraan beginnen met het sloopwerk, dus alle binnenwanden en oude vloeren eruit.

Vervolgens zijn de nieuwe vloeren geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp. De opbouw/uitbreiding van ons kantoor is aan de buitenzijde voorzien van isolatie gevelbeplating met een hoge RC waarde. De dakbedekking is voorzien van een witte coating om de opwarming van het dak zo laag mogelijk te houden en tevens zijn er zonnepanelen ge- plaatst die een opbrengst hebben die gelijk is aan het huidige verbruik van elektriciteit. Verder is er een WTW-unit op het dak geplaatst die zorgt voor aan- en afvoer van verse lucht in iedere ruimte.

Door het slopen van de binnenwanden hebben we een nieuwe indeling gemaakt van de kantoren en voorzien van glaswanden waardoor we een open uitstraling hebben van de kantoorruimten. De gehele elektrische installatie is vervangen en alle armaturen zijn voorzien van ledverlichting en bewegingssensoren.

De werkplekken hebben een supersnel netwerk en conform arbo-wetgeving voorzien van elektrisch verstelbare zit-sta-bureaus.

Zo is Gebroeders van der Plas klaar voor de toekomst en dragen we een steen- tje bij aan de energietransitie van de huidige gebouwen voorraad.

Uitgeroepen tot Rosmalense ondernemer van het jaar

Publicatie van de Vereniging Rosmalense Ondernemers (vRO):

Gebroeders van der Plas is opgericht in 1946 (bestaat dit jaar 75 jaar!) en is inmiddels van een schildersbedrijf uitgegroeid tot een vastgoedonderhoudsbedrijf. 

De directie, Hans van der Plas en John van Balkum, is al jaren actief in en om Rosmalen. Ze zijn sociaal bewogen ondernemers, vanaf het begin een betrokken lid van onze vereniging (zelfs bestuurlijk) en bovenal echte Rosmalenaren.

De missie van de Gebroeders van der Plas is een deskundige en betrouwbare partner te zijn in het duurzaam onderhouden van vastgoed met als kernwaarden Mensen, Maatschappij en Rendement.

Hun motto ‘Duurzaam in Onderhouden’ sluit mooi aan bij de doelstellingen van de Vereniging Rosmalense Ondernemers.

Daarom verdienen zij het om de Rosmalense ondernemer van het jaar 2021 te zijn.

Wiljo van der Plas

Op maandag 21 december bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van onze oud-directeur: Wiljo van der Plas.

Wij denken met respect terug aan zijn grote inzet en betrokkenheid bij Gebroeders van der Plas. Wiljo was een markante directeur en wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor de klanten en medewerkers van ons bedrijf heeft betekent. Wij wensen de familie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Stagelopen bij Gebroeders van der Plas

Een goede basis wordt gevormd door:

  • VMBO- en MBO stageplekken (2018: 6 leerlingen, 2019: 8 leerlingen).
  • INK-model / TNO-project; INK-niveau 3 is gehandhaafd in 2020.

Doelstelling 2020 was: minimaal hetzelfde aantal stageplekken creëren als in 2019. Deze doelstelling is gerealiseerd, er is gekozen om het aantal stageplekken niet te verhogen om de kwaliteit te kunnen waarborgen en volledige aandacht te kunnen blij- ven geven aan de leerlingen.

Nieuwe doelstelling voor 2021: hetzelfde aantal stageplekken creëren als in 2020.

Dag van de ondernemer

Ontvangen bericht van Jan de Rond:

Namens ‘Mooi zo goed zo’ bedank ik u hartelijk voor de sociale meerwaarde die u de afgelopen jaren heeft toegevoegd aan de gemeenschap van ’s-Hertogenbosch en haar omliggende dorpen.

Samen versieren wij ’s-Hertogenbosch en maken wij onze omgeving leuker, socialer, mooier, groener, duurzamer, sterker en gezelliger.

Zonder uw bijdrage kon dat niet en zal het ook in de toekomst niet kunnen.

Ook de wethouders Jan Hoskam en Ufuk Kâhya van gemeente ’s-Hertogenbosch spreken hun waardering uit voor uw betrokkenheid en inzet voor het gemeen- schapsleven.

RENDA Ketenpartners

Het bundelen van krachten, innoveren en leren van elkaar. Met dit doel startten in 2015 zeven ketenpartners hun samenwerking voor corporatie Woonmeij. Vijf jaar later hebben ze veel geleerd. Zo is er inmiddels een duidelijke overlegstructuur, wordt de werkvloer actief betrokken bij de beleidsvoering en zijn er vaste afspraken over zaken als prijs, planning en communicatie richting bewoners, ook in tijden van corona.

https://www.renda.nl/echte-ketenpartners