Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zit in ons DNA!

Bij ons gaat het niet alleen om de kwaliteit van het werk, maar ook om het maken van bewuste keuzes voor het milieu en de levensduur van onze producten.

Wij streven naar duurzaamheid in elke stap van ons werkproces. Daarom kiezen we in ons scenario zorgvuldig materialen die het onderhoudsinterval vergroten. #PeoplePlanetProfit

Met onze bewuste productkeuzes dragen we bij aan het behoud van mens en natuur… En daar horen bloemetjes en de bijtjes natuurlijk ook bij.

Samen werken we aan een groenere toekomst!

ISO, VCA en MVO audits

Ook dit jaar zijn we weer geslaagd voor onze ISO, VCA en MVO audits! De auditoren van TÜV NORD Nederland waren zeer te spreken over de open, transparante en sociale van der Plas cultuur.

Onze medewerkers kregen ook nog een mooi complimentje voor hun enthousiasme en passie voor het ontzorgen van opdrachtgevers en bewoners!

RGS contract met Area verlengt

Wij zijn trots! Want ons contract met woningcorporatie Area is verlengt!

Samen met Caspar de Haan en Dusol hebben we op 5 december de eerste contractverlenging getekend voor Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) met woningcorporatie Area. In 2014 zijn we gestart met de eerste samenwerking en nu is het contact verlengd t/m december 2028.

7 jaar geleden koost Area voor een Resultaatgerichte Samenwerking, omdat blijkt dat deze manier van onderhouden zorgt voor meer uniformiteit, kwaliteit en continuïteit van werkzaamheden. Omdat we efficiënter te werk kunnen gaan is het kostenbesparend, verhoogt het de klanttevredenheid en wordt de interne organisatie van de woningcorporatie op deze manier ontlast.

(Op de foto vlnr: Gerard Dinnessen (Caspar de Haan), Jan van Vucht (Woningcorporatie Area), Hans van der Plas van (Gebroeder van der Plas) en Frans Dusol (Dusol)

Vanuit Area is het volgende persbericht verstuurd:

Area gaat door met Resultaat Gerichte Samenwerking voor gevelonderhoud
Vorige week verlengde Area het contract met de drie gevelonderhoudsbedrijven: Caspar de Haan, Dusol en Gebr. Van der Plas. De afgelopen jaren is met Resultaat Gerichte Samenwerking (RGS); het constant sturen op kwaliteit en werkbare processen, een mooie en innovatieve manier van samenwerken gebleken. Reden genoeg om ook de komende zeven jaren de samenwerking voor gevelonderhoud op deze manier voort te zetten.

De kwaliteit van onderhoud is verbeterd
In 2014 was Area op zoek naar een methode met meer structuur voor gevelwerkzaamheden en waarbij de kwaliteit beter bewaakt kon worden. Waren er voorheen meer dan 10 schildersbedrijven voor Area bezig met het onderhoud van de gevels van onze woningen? Na een selectieprocedure destijds bleven drie partijen over: Caspar de Haan, Dusol en Gebr. Van der Plas.

De voordelen van het samenwerken met deze drie partners hebben zich bewezen. De organisatie is overzichtelijk met korte lijntjes en eenduidige afspraken. Hierdoor kunnen beslissingen snel genomen worden en goed worden gestuurd op kwaliteit. Deze drie partijen onderhouden hun ‘eigen’ projecten waardoor de kwaliteit constanter/beter is. Jaarlijks worden de projecten geëvalueerd en gekeurd, gevolgd door externe steekproeven binnen ieder rayon. Al onze woningen hebben nu een kwaliteit zoals ons beleid het voorschrijft.

Positieve samenwerking voortzetten
Die eerste zeven jaren zijn nu voorbij. De gehele samenwerking en ambities zijn opnieuw beoordeeld. Met vertrouwen gaan we door op de ingeslagen weg en ondertekenden we het vervolg van deze mooie samenwerking.

MVO-jaarverslag over 2021

Wij hechten veel waarde aan het sociale karakter van ons bedrijf. Met de slagzin ”Duurzaam in Onderhouden” bedoelen we niet alleen de technische uitvoering, maar zeker de relatie met opdrachtgevers en medewerkers. Deze gedachte speelt al jaren een grote rol bij het bepalen van onze bedrijfsvoering.

Voor ons is daarom MVO een bewuste keuze. Wij willen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zakendoen. Daarvoor streven we naar de beste balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering met oog voor onze medewerkers, overige belanghebbenden en arbo / veiligheid (People), het milieu (Planet) en verantwoord zakelijk ondernemen (Profit).

Wij hebben deze zaken People, Planet en Profit meegenomen in de beleidsverklaring en management preview. Natuurlijk zijn ook onze milieubarometer/CO2-footprints beschikbaar.

Wij maken onze MVO-prestaties aantoonbaar middels certificatie volgens trede 3 van de MVO Prestatieladder (een praktische toepassingsnorm van ISO 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Lees nu het volledige MVO-jaarverslag over 2021

Afsluitend ontbijt Hoevenbraak Schijndel

Nog 2 weken en dan zit de grote buitenrenovatie, zoals het plaatsen van isolatieglas, nieuwe draairamen, spouwmuurisolatie, houtrotsanering, schilderwerk, metsel- en voegwerkzaamheden en het vervangen van de goten bij 161 woningen op de Hoevenbraak erop. Bijna 2 jaar lang met zijn allen kei hard aan gewerkt, en van dat harde werken krijg je honger! Een ontbijtje ter afsluiting is 100% verdient dus.

MVO in onze dagelijkse bedrijfsvoering

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in onze dagelijkse bedrijfsvoering. En dus in onze medewerkers! Hiervoor maken we gebruik van onder andere de Milieubarometer en MVO monitor om stakeholders en doelen te monitoren. Het doel hiervan is om de voortgang te meten; samen met onze medewerkers elke dag weer een stukje duurzamer!

We bestaan 75 jaar!

Vandaag bestaan wij 75 jaar! ?

Het afgelopen jaar hebben we dit op verschillende momenten al een klein beetje gevierd met onze medewerkers.

Deze 75 jaar hadden we niet kunnen doen zonder onze harde werkers en opdrachtgevers!

MVO-certificaat daar gaan we voor

Voor ons is het MVO-certificaat een bewuste keuze en iets waar we trots op zijn. Wij zijn steeds meer op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zaken gaan doen. Niet alleen technisch, maar ook zeker de relatie met opdrachtgevers en medewerkers. Ook dit jaar hebben we weer een audit gehad voor MVO hercertificering niveau 3 volgens de nieuwe norm MVO prestatieladder versie 3.0. Daar gaan we in ieder geval voor. Binnenkort meer! 

Gebroeders van der Plas heeft haar bedrijfspand verduurzaamd!

Tijdens de voorbereiding kwamen we tot de conclusie dat als we van het gas af willen en energie willen besparen, er het nodige moest gebeuren. Toen de plannen klaar waren zijn we meteen gestart. Dat betekende vooraan beginnen met het sloopwerk, dus alle binnenwanden en oude vloeren eruit.

Vervolgens zijn de nieuwe vloeren geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp. De opbouw/uitbreiding van ons kantoor is aan de buitenzijde voorzien van isolatie gevelbeplating met een hoge RC waarde. De dakbedekking is voorzien van een witte coating om de opwarming van het dak zo laag mogelijk te houden en tevens zijn er zonnepanelen ge- plaatst die een opbrengst hebben die gelijk is aan het huidige verbruik van elektriciteit. Verder is er een WTW-unit op het dak geplaatst die zorgt voor aan- en afvoer van verse lucht in iedere ruimte.

Door het slopen van de binnenwanden hebben we een nieuwe indeling gemaakt van de kantoren en voorzien van glaswanden waardoor we een open uitstraling hebben van de kantoorruimten. De gehele elektrische installatie is vervangen en alle armaturen zijn voorzien van ledverlichting en bewegingssensoren.

De werkplekken hebben een supersnel netwerk en conform arbo-wetgeving voorzien van elektrisch verstelbare zit-sta-bureaus.

Zo is Gebroeders van der Plas klaar voor de toekomst en dragen we een steen- tje bij aan de energietransitie van de huidige gebouwen voorraad.