Gebroeders van der Plas blijft investeren in kennis…

…en kunde van onze medewerkers.

Medio april heeft een ieder die betrokken is bij het opstellen van onderhoudsscenario’s in het kader van RGS bij Gebroeders van der Plas de cursus Risicogericht Inspecteren doorlopen.

Deze cursus heeft in-company plaatsgevonden en werd gegeven door Daan de Jeu van Bureau Onderhoud.

Vastgoedbeheer vraagt om een goed inzicht in risico’s die op korte en lange termijn aan bouwdelen kunnen optreden. Een prima inhoudelijke cursus die maar weer het belang aangeeft van een intensieve en kwalitatieve inspectie.

De veelgebruikte conditiemeting NEN2767 is bedoeld als een visuele opname van de globale onderhoudsconditie en dus niet direct geschikt om vroegtijdig risico’s vast te stellen. De conditiescores dienen als een signaalfunctie en niet als basis voor het maken van onderhoudskeuzes. Tijdens de training Risicogericht Inspecteren is dieper ingegaan op de koppeling tussen de opname van gebreken conform de NEN 2767, de risico’s in een object en de onderhoudsactiviteiten die hierbij horen.

Samenwerkingsovereenkomst met WonenBreburg

Met een penseelstreek op acht canvasdoeken hebben zeven schilderbedrijven en woningcorporatie WonenBreburg op woensdagmiddag 27 januari hun langdurige samenwerking bevestigd. Hiermee gaat symbolisch de samenwerking tussen de acht partijen van start, voor de komende vijftien jaar.
“Vijftien jaar klinkt lang”, vindt ook Melwin Goedmans, inkoopadviseur voor WonenBreburg, “maar in de praktijk gaat het slechts om twee schilderbeurten. Met deze overeenkomst kiezen we voor kwaliteit en leggen we als corporatie de verantwoordelijkheid voor het schilderwerk van onze panden grotendeels bij de schildersbedrijven. Dan is het belangrijk dat je een commitment voor langere tijd met elkaar sluit. De voorbereidingstijd van schilderwerken wordt verkort waardoor we efficiënter werken en kosten besparen.”

Lees verder

Buitenschilderwerk Huis & Erf in de winter met QDS

Voor opdrachtgever Huis & Erf wordt het planmatig onderhoud van het Seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel uitgevoerd met het QDS systeem. De gevelelementen worden voorzien van een watergedragen acrylaat verfsysteem en worden gedroogd met behulp van infraroodstraling. Door gebruik te maken van het Quick Drying System kan er geschilderd worden tot 2°C. Door de snelle en regelmatige droging kan eventueel een tweede laag eerder worden aangebracht.
De belangrijkste eigenschap van infrarood-droging is dat het zich niets aantrekt van elementen als vocht, wind en kou. Voorwaarde om gebruik te maken van QDS is dat er gewerkt wordt met watergedragen acrylaat systemen.
Er zijn veel voordelen door op deze manier te werken, voor de bewoners is het niet prettig om in de winterperiode ramen en deuren uren lang open te moeten laten staan. Met dit systeem is de verf na 30 minuten volledig droog en mechanisch belastbaar.

“Keetgesprekken” binnen de organisatie

Sinds enkele jaren organiseerde Gebroeders van der Plas ontbijtsessies met het voltallig personeel. Deze ontbijtsessies waren bedoeld om bij aanvang van het nieuwe seizoen alle ontwikkelingen kenbaar te maken en te zorgen dat de neuzen dezelfde kant op stonden.
Omdat deze sessies vaak overwegend éénrichtingsverkeer waren zocht het management van Gebroeders van der Plas samen met een groep ‘young potentials’ onder leiding van Dick Keus (TNO) naar een interactieve manier om te sparren over verbeteringen op een 4 tal gebieden namelijk: klant- en bewonerstevredenheid, medewerkerstevredenheid, verbeteren van rendement en vergroten van de aandacht voor veiligheid en milieu.
De input die geleverd is deze middag wordt gebruikt als basis voor in te richten verbeterteams. Ook een initiatief wat in 2010 voor het eerst is ingezet binnen de organisatie.

De middag werd afgesloten met een korte evaluatie en een overheerlijk stamppot buffet.

NL-doet bij Woningcorporatie Area

Op vrijdag 11 maart mocht Gebroeders van der Plas voor de tweede maal aansluiten bij het initiatief van Woningcorporatie Area (Uden/Veghel) in het kader van NL-doet.

Een prachtig initiatief waar buiten medewerkers van Area ook leveranciers en partnerbedrijven zijn betrokken.
4 medewerkers van Gebroeders van der Plas mochten zich deze middag samen met medewerkers van Area en collega bedrijven inzetten voor (hoe kan het ook anders…) schilderwerk bij Zorgboerderij ‘De Rakt’ en Zelo ‘De Wieken’ beide in Uden.

Geweldig om zo samen te werken en de waardering te kunnen omzetten in daden ter ondersteuning van het geweldige werk van de vrijwilligers en medewerkers bij beide instellingen.

Binnenschilderwerk Sint Annakerk

Voor het Bisdom ’s-Hertogenbosch wordt het steeds moeilijker om het onderhoud aan kerkgebouwen op niveau te houden. Er worden dan ook keuzes gemaakt in de zin van verkoop, herbestemming of instandhouding. Ondanks het teruglopen van de geloofsgemeenschap is er toch voor gekozen om de Sint Annakerk te Hintham aan de binnenzijde een facelift te geven. De nieuwe kleurstelling geeft een warme uitstraling en is door de parochianen positief ontvangen. Gebroeders van der Plas heeft een rijke historie als het gaat om het schilderen en onderhouden van kerken. Ondanks een strakke planning en allerlei praktische uitdagingen, bijvoorbeeld gedeeltelijk de- monteren orgel, overig interieur verplaatsen/opslaan, bereikbaarheid, hebben onze ervaren medewerkers gezorgd voor een fantastisch eindresultaat!