23-12-2020

Stagelopen bij Gebroeders van der Plas

Een goede basis wordt gevormd door:

  • VMBO- en MBO stageplekken (2018: 6 leerlingen, 2019: 8 leerlingen).
  • INK-model / TNO-project; INK-niveau 3 is gehandhaafd in 2020.

Doelstelling 2020 was: minimaal hetzelfde aantal stageplekken creëren als in 2019. Deze doelstelling is gerealiseerd, er is gekozen om het aantal stageplekken niet te verhogen om de kwaliteit te kunnen waarborgen en volledige aandacht te kunnen blij- ven geven aan de leerlingen.

Nieuwe doelstelling voor 2021: hetzelfde aantal stageplekken creëren als in 2020.

kom met ons in contact