MVO een bewuste keuze

Gebroeders van der Plas BV hecht veel waarde aan het sociale karakter van ons bedrijf. Met onze slagzin ”Duurzaam in Onderhouden” bedoelen we niet alleen de technische uitvoering maar, zeker de relatie met onze opdrachtgevers en medewerkers. Deze gedachte speelt al jaren een grote rol bij het bepalen van onze bedrijfsvoering. Voor Gebroeders van der Plas BV is daarom MVO een bewuste keuze. Wij willen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zaken doen. Daarvoor streven we naar de beste balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering met oog voor onze medewerkers en andere stakeholders (People), ons milieu en veiligheid (Planet) en verantwoord zakelijk ondernemen (Profit). Wij hebben deze zaken People, Planet en Profit meegenomen in onze beleidsverklaring en management(p)review. Natuurlijk zijn ook onze milieubarometer/CO2 footprints beschikbaar. En dat de slagzin geen toevallige kreet is, bewijst het feit dat Gebroeders van der Plas BV in 2015 is gekozen als winnaar van de MVO-Prijs 's-Hertogenbosch.

Duurzaam in onderhouden, in alle opzichten! Dat is waar wij voor gaan!

Gebroeders van der Plas BV en MVO

Voor Gebroeders van der Plas BV is MVO een bewuste keuze. Wij zijn steeds meer op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zaken gaan doen.

  • Onlangs zijn kantoor en werkplaats compleet voorzien van energiezuinige LED-verlichting.
  • Is het wagenpark is verder verduurzaamd, oude wagens zijn vervangen voor schonere A-label wagens.
  • En zijn diverse donatie’s gedaan ten bate van goede doelen en verenigingen.
  • In 2017 heeft Gebroeders van der Plas BV 5,923 ton vlakglas ingezameld, dit heeft geresulteerd in een CO2 besparing van 687,07 kilogram.

Onze visie is deze trend door te zetten en bewuste keuzes te maken op het gebied van MVO

kom met ons in contact