05-03-2021

MVO-certificaat daar gaan we voor

Voor ons is het MVO-certificaat een bewuste keuze en iets waar we trots op zijn. Wij zijn steeds meer op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zaken gaan doen. Niet alleen technisch, maar ook zeker de relatie met opdrachtgevers en medewerkers. Ook dit jaar hebben we weer een audit gehad voor MVO hercertificering niveau 3 volgens de nieuwe norm MVO prestatieladder versie 3.0. Daar gaan we in ieder geval voor. Binnenkort meer! 

kom met ons in contact