Disclaimer

Gebroeders van der Plas

Disclaimer voor website www.gebroedersvanderplas.nl, hierna te noemen “de website”.

De website behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te wijzigen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte. De website spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de site liggen bij Gebroeders van der Plas. Door deze website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

kom met ons in contact