16-03-2016

“Keetgesprekken” binnen de organisatie

Sinds enkele jaren organiseerde Gebroeders van der Plas ontbijtsessies met het voltallig personeel. Deze ontbijtsessies waren bedoeld om bij aanvang van het nieuwe seizoen alle ontwikkelingen kenbaar te maken en te zorgen dat de neuzen dezelfde kant op stonden.
Omdat deze sessies vaak overwegend éénrichtingsverkeer waren zocht het management van Gebroeders van der Plas samen met een groep ‘young potentials’ onder leiding van Dick Keus (TNO) naar een interactieve manier om te sparren over verbeteringen op een 4 tal gebieden namelijk: klant- en bewonerstevredenheid, medewerkerstevredenheid, verbeteren van rendement en vergroten van de aandacht voor veiligheid en milieu.
De input die geleverd is deze middag wordt gebruikt als basis voor in te richten verbeterteams. Ook een initiatief wat in 2010 voor het eerst is ingezet binnen de organisatie.

De middag werd afgesloten met een korte evaluatie en een overheerlijk stamppot buffet.

kom met ons in contact