18-07-2016

Gebroeders van der Plas blijft investeren in kennis…

…en kunde van onze medewerkers.

Medio april heeft een ieder die betrokken is bij het opstellen van onderhoudsscenario’s in het kader van RGS bij Gebroeders van der Plas de cursus Risicogericht Inspecteren doorlopen.

Deze cursus heeft in-company plaatsgevonden en werd gegeven door Daan de Jeu van Bureau Onderhoud.

Vastgoedbeheer vraagt om een goed inzicht in risico’s die op korte en lange termijn aan bouwdelen kunnen optreden. Een prima inhoudelijke cursus die maar weer het belang aangeeft van een intensieve en kwalitatieve inspectie.

De veelgebruikte conditiemeting NEN2767 is bedoeld als een visuele opname van de globale onderhoudsconditie en dus niet direct geschikt om vroegtijdig risico’s vast te stellen. De conditiescores dienen als een signaalfunctie en niet als basis voor het maken van onderhoudskeuzes. Tijdens de training Risicogericht Inspecteren is dieper ingegaan op de koppeling tussen de opname van gebreken conform de NEN 2767, de risico’s in een object en de onderhoudsactiviteiten die hierbij horen.

kom met ons in contact