10-06-2022

MVO-jaarverslag over 2021

Wij hechten veel waarde aan het sociale karakter van ons bedrijf. Met de slagzin ”Duurzaam in Onderhouden” bedoelen we niet alleen de technische uitvoering, maar zeker de relatie met opdrachtgevers en medewerkers. Deze gedachte speelt al jaren een grote rol bij het bepalen van onze bedrijfsvoering.

Voor ons is daarom MVO een bewuste keuze. Wij willen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zakendoen. Daarvoor streven we naar de beste balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering met oog voor onze medewerkers, overige belanghebbenden en arbo / veiligheid (People), het milieu (Planet) en verantwoord zakelijk ondernemen (Profit).

Wij hebben deze zaken People, Planet en Profit meegenomen in de beleidsverklaring en management preview. Natuurlijk zijn ook onze milieubarometer/CO2-footprints beschikbaar.

Wij maken onze MVO-prestaties aantoonbaar middels certificatie volgens trede 3 van de MVO Prestatieladder (een praktische toepassingsnorm van ISO 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Lees nu het volledige MVO-jaarverslag over 2021

kom met ons in contact