09-09-2019

Samenwerking met Area

Gebroeders van der Plas is al sinds jaar en dag één van de vaste samenwerkingspartners van Area. En daar zijn we trots op!
Area is een woningcorporatie in de regio Uden en Veghel met ongeveer 8000 verhuurbare eenheden. Het bezit is verdeeld in drie gelijkwaardige rayons en deze zijn verdeeld over drie vaste schilderbedrijven.
Sinds 2014 werkt Area via een RGS-traject samen met deze drie schilderbedrijven aan het planmatig onderhoud van het vastgoedbezit. Deze schilders zijn regionale bedrijven die in het verleden al voor beide fusiecorporaties werkzaam waren. Samen met Dusol en Caspar de Haan behoren wij tot deze schildersbedrijven.
RGS betekent Resultaat Gerichte Samenwerking, dit klinkt vrij logisch maar wijkt toch behoorlijk af van de traditionele aanbesteding. Met name de “S” betekend dat je samen zaken bespreekt en optimaal “wegzet”, denk hierbij aan kwaliteit, uniformiteit, effectiviteit, kostenbesparing en continuïteit. Allemaal zaken die essentieel zijn in een goede samenwerking en het proces vereenvoudigen waardoor Area inzage heeft en houdt in de situatie. Natuurlijk is het van belang dat we het te behalen resultaat “R” vooraf samen bespreken en dat we samen met alle aanwezige kennis het meest optimale scenario per complex bepalen, de “G” van Gericht.
Door deze manier van werken kunnen we de schildercyclus van 5 naar 7 jaar verlengen waardoor we na verloop van tijd een gehele schilderbeurt kunnen overslaan, dit betekent dus een behoorlijke kostenreductie voor Area. De 0-beurt is de eerste beurt die de schilder uitvoert, dit is inmiddels gebeurd voor het gehele bezit. Area heeft daarmee prima inzicht in de status van haar bezit en heeft daarmee ook de begroting voor de komende 14 jaar inzichtelijk. Win-win voor beide partijen: Area heeft inzage in de kosten voor de komende jaren. Terwijl de schildersbedrijven inzage hebben in het soort en de hoeveelheid werk voor de komende jaren. De schildersbedrijven zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, samen met Area stelden we een kwaliteitsbeleid op.
Met de huidige CO2 reductie die we gezamenlijk moeten behalen is de upgrade naar energetisch verduurzamen een kleine aanvulling binnen deze samenwerkingsvorm. De schildersbedrijven worden mede onderhoudsbedrijven en kunnen kleine bouwkundige aanpassingen meteen meenemen of organiseren, kortom een efficiëntieslag die erg wenselijk en noodzakelijk is om de opgave te behalen. Area heeft het gemiddelde label B dan ook al enige tijd geleden behaald, mede dankzij deze efficiënte samenwerkingsvorm.
De werkvoorbereiding is uniform afgestemd binnen de drie bedrijven, namens iedere schilder is er één projectleider aanspreekpunt en namens de corporatie is er ook één contactpersoon. Dit vergemakkelijkt het proces en zorgt voor korte lijnen. Area stuurt bij op vooraf vastgestelde KPI’s. Enkele keren per jaar worden op directieniveau de status en ambities besproken. Op deze manier blijven we optimaliseren.
“Deze manier van samenwerking geeft rust binnen onze organisatie, stabiliteit in de planning, kostenbesparing in onderhoud en FTE’s en inzage in de kwaliteit van ons bezit, kortom erg prettig om zo te mogen en kunnen werken”, aldus Ivo Ketelaars (projectmanager Area).

kom met ons in contact