18-06-2020

Onderwijs

Als docenten en leerlingen vakantie hebben, zetten wij juist een tandje bij. We plannen ons onderhouds- en renovatiewerk zo dat het onderwijs er niet onder lijdt. Hierbij beseffen we dat juist in die tijd ook anderen, zoals schoonmakers, aan het werk zijn in uw gebouw. Geen probleem. Door goed onderling af te stemmen wie waar werkt, zorgen we er graag voor dat al het werk goed gebeurt.

kom met ons in contact