Resultaat Gericht Samenwerken

Als opdrachtgever steek u veel geld in onderhoud, planmatig onderhoud, renovatie van vastgoed. Circa 85% van het werk koopt de sector nog steeds traditioneel in. Door ruis in de afstemming tussen opdrachtgever en -nemer lopen faal- en meerkosten op tot ongeveer 11%. Opdrachtnemers worden vaak laat in het proces betrokken en moeten het door u al opgestelde bestek of de werkomschrijving realiseren De prijs is bij traditioneel werken vaak leidend. Meestal kijken opdrachtgevers niet naar de gevolgen voor de exploitatieperiode van de gebouwen. Onderzoekcijfers van de TU Delft waarbij 22 projecten zijn geevalueerd onderstrepen dit: er is 30% te besparen indien taken bij onderhoud- en investeringsprojecten in de exploitatieperiode efficiënt worden uitgevoerd.

Bekijk de introductiefilm https://youtu.be/CHW8NjGMrq4.

www.vgokeur.nl

Fijn dat onze woningen aangepakt worden op duurzaamheid

kom met ons in contact